فیلم کودکان کمپ اشرف؛ غرغره شایعات وزارت اطلاعات

فیلم کودکان کمپ اشرف؛ غرغره شایعات وزارت اطلاعات

Radio Irava

رادیو ایرآوا با آقای فردین ماهوتچیان، مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ و نگهداری کننده یکی از کودکان کمپ اشرف در جریان جنگ خلیج
یوتوب:
اینستاگرام:
ایکس:
تیک تاک:
تردز:
فیس بوک:
برنامه کامل:

YouTube: tinyurl.com/yasduck2
T…

Related tracks

See all