دکتر حمیدرضا طاهرزاده از برادر هنرمند و متعهدش منوچهر می گوید

دکتر حمیدرضا طاهرزاده از برادر هنرمند و متعهدش منوچهر می گوید

Radio Irava

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر حمیدرضا طاهرزاده هنرمند عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: حمیدرضا طاهرزاده از برادر هنرمند و متعهدش منوچهر می گوید.
لینک در یوتیوب: tinyurl.com/hw4lg49
لینک در فیس بوک: tinyurl.com/j2qndlv

Website:…

Related tracks

See all