جنبش دادخواهی ۵؛ قسمت دوم گفتگو با مرجان و فریدون ژورک

جنبش دادخواهی ۵؛ قسمت دوم گفتگو با مرجان و فریدون ژورک

Radio Irava

جنبش دادخواهی ۵: قسمت دوم گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم مرجان و آقای فریدون ژورک، زندانیان سیاسی سابق و هنرمندان متعهد

لینک در یوتیوب: tinyurl.com/y5r6rq82
لینک در فیس بوک: tinyurl.com/yxumbnd2

YouTube: tinyurl.com/yasdu

Related tracks

See all