گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۷ آذر ۱۴۰۲

گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۷ آذر ۱۴۰۲

رادیو پیشگام

سرفصلها:
ـ راه حل دو دولت جا باز می کند.
ـ لایحه بودجه سال آینده، سند غارت تهیدستان
ـ چرا سخت گیری پیرامون حجاب در قم و مشهد بیشتر است
ـ اجبار حجاب برای کودکان
ـ حکومت تحمل چند دقیقه شادی مردم را ندارد
ـ برخی از حرکتهای…

Related tracks

See all