Thiếu Niên Như Cố 少年如故 - Triệu Lỗi/Nhậm Hào/Lưu Dã/Trạch Tiêu Văn/Hà Lạc Lạc

Thiếu Niên Như Cố 少年如故 - Triệu Lỗi/Nhậm Hào/Lưu Dã/Trạch Tiêu Văn/Hà Lạc Lạc

Triệu Lỗi / 赵磊 Vietnam Fanpage

Bản OST anime Ma Đạo Tổ Sư "Thiếu Niên Như Cố" được các thành viên R1SE Triệu Lỗi, Nhậm Hào, Lưu Dã, Trạch Tiêu Văn, Hà Lạc Lạc thể hiện, ra mắt trên QQ Music ngày 04/08/2019.

Related tracks

See all