Skazka : Rubi Dervis - פי האתון

Skazka : Rubi Dervis - פי האתון

SKAZKA - AGADA אגדה

פי האתון 2016
אנא מכם בני ישראל, לא לשמוע בשבת קודש
יצירה עדינה ומרגשת, נכתבה במידת הרחמים, שהמידה הזאת תביא לישועת השם

כעת זו מלחמה לשמור השבת קודש, כמו שאר המלחמות עם היצר הרע.
אך זה אפשרי ע"י בקשה והשתדלות וצריך האדם…

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all