رساله مونس العشاق سهروردی. یکم

رساله مونس العشاق سهروردی. یکم

Reza Beheshti Moez

"فی حقیقة‌العشق یا مونس‌العشاق" شاهکارعرفانی و ادبیِ ژرف حکیم نابغه و عارف شهیدِ ایرانیِ قرن ششم شیخ شهاب‌الدین ابوالفتوح یحیی ابن حبش ابن امیرک سهروردی مشهور به شیخ اشراق رحمه‌الله‌علیه است. این اثر که پیشتر در نسخه‌های…

Related tracks