ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା

ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା

RFIS-ADVISORIES

ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦାନା, ଘାସ, ନଡା ଓ ପାଣି ଦେଉଛୁ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହି ୪ ଟି ଜିନିଷ କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଉଛୁ । ଗୋଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଇକୁ ଶରୀର ଠିକ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଦାନା ସହିତ ପ୍ରତି ଲିଟର କ୍ଷୀର ପାଇଁ ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା…

Related tracks

See all