அமெரிக்கப்படைப்புழுவின் தொடக்க கால தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும்  தொழில்நுட்பம்

அமெரிக்கப்படைப்புழுவின் தொடக்க கால தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் தொழில்நுட்பம்

RFIS-ADVISORIES

அமெரிக்கப்படைப்புழுவின் தொடக்க கால தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த நடப்பு பருவத்தில் மக்காச்சோளம் விதைப்பிற்கு முன்னர் குளோரோடிரானிபுரோல் அல்லது தையோமீத்தாக்சம் மருந்தை ஒரு கிலோ விதைக்கு 4 மில்லி அல்லது 4 கிராம் என்ற அளவில் கலந்…

Related tracks

See all