कपाशी पिकामध्ये आकस्मिक मर व्यवस्थापन कसे करावे.

कपाशी पिकामध्ये आकस्मिक मर व्यवस्थापन कसे करावे.

RFIS-ADVISORIES

रिलायन्स फाऊंडेशन आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ,कृषी विषयक सल्ला याप्रमाणे कपाशी पिकामध्ये आकस्मिक मर व्यवस्थापन:अतिरिक्त पाण्याचा लवकरात लवकर निचरा करवा.वापसा येताच कोळपणी व खुरपणी करावी.लवकरात लवकर २०० ग्रॉम…

Related tracks

See all