ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ

RFIS-ADVISORIES

ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ , ನಿಮಗೆ 75 ನೇ ವರ್ಷದ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ" ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ 40 ರಿಂದ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀರು ನೇರವಾಗಿ …

Related tracks

See all