मका वरील लष्करी आळी/फॉल आर्मी वर्म/ स्पोडोप्टेरा / फ्रुजीपेरडा या आळीचा प्रादुर्भाव

मका वरील लष्करी आळी/फॉल आर्मी वर्म/ स्पोडोप्टेरा / फ्रुजीपेरडा या आळीचा प्रादुर्भाव

RFIS-ADVISORIES

रिलायन्स फाउंडेशन आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ,राहुरी,यांच्या सयुक्त विद्यमाने, कृषी विषयक सल्ला या प्रमाणे उशीरा पेरणी केलेल्या मका  मक्यावरील लष्करी आळी/फॉल आर्मी वर्म/स्पोडोप्टेरा/ फ्रुजीपेरडा या आळीचा प्रादुर्भाव …

Related tracks

See all