سالار عقیلیInke Deltange Toam اینکه دلتنگ توام

سالار عقیلیInke Deltange Toam اینکه دلتنگ توام

S A M A

این که دلتنگ توام اقرار میخواهد مگر ♬♫♪♭
این که از من دلخوری انکار میخواهد مگر
وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش ♬♫♪♭
دل بریدن وعده ی دیدار میخواهد مگر
عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق میشویم ♬♫♪♭
اشتباه ناگهان تکرار میخواه…

Related tracks

See all