SastravutTH
SastravutTH

SastravutTH

Bangkok

ศาสตราวุธร่ายรำ เป็นโปรเจ็คท์ออกแบบตัวละครที่มาจากศาสตราวุธที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทย เป็นโปรเจ็คต์เล็กๆของนักวาดและนักพากย์กลุ่มหนึ่งที่อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยประเด็นหลักส…