امیر عظیمی - بی تو

امیر عظیمی - بی تو

Sepidedam 8 | سپیده دم ۸

زندگی یک چمدان است که می آوریش
بار و بندیل سبک می کنی و می بریش

خودکشی ، مرگ قشنگی که به آن دل بستم
دسته کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم

گاه و بیگاه پُر از پنجره های خطرم
به سَرم می زند این مرتبه حتما بپرم

چمدان دست ت…

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all