یکی از بستگان اسماعیل بخشی: اسماعیل به شدت شکنجه شده است و پس از آزادی هم از کار اخراج شده است

یکی از بستگان اسماعیل بخشی: اسماعیل به شدت شکنجه شده است و پس از آزادی هم از کار اخراج شده است

Shahed Alavi

با یکی از بستگان اسماعیل بخشی گفتگوی کوتاهی کرده‌ام. خلاصه‌اش این‌که: به اسماعیل بخشی در زندان داروهای توهم زا داده‌اند. او را به شدت شکنجه‌ کرده‌اند از جمله به بیضه‌هایش با باتوم ضربه زده‌اند. در اثر شکنجه‌ها چند بار بی…

Recent comments

 • Jalil Bahar
  Jalil Bahar 

  متأسفانه نمیشود این متن را منتقل کرد

   3y
 • Jalil Bahar
  Jalil Bahar 

  نمیشود این متن رامنتقل کرد متأسفانه

   3y
 • Jalil Bahar
  Jalil Bahar 

  گذاشت چون lمتاسفانه نمیشود این خبر ا به اشترا ک

   3y
 • fada namdar
  fada namdar 

  ننگ بررژیم آخوندی

   3y
Avatar

Related tracks

See all