همراه شو عزیز ..رزم  مشترک ... استاد شجریان .. مشکاتیان

همراه شو عزیز ..رزم مشترک ... استاد شجریان .. مشکاتیان

shakeronly

همراه شو عزیز همراه شو عزیز
♬♫♪ تنها نمان به در کین درد مشترک ♬♫♪
♬♫♪ هرگز جدا جدا درمان نمی شود ♬♫♪
دشوار زندگی هرگز برای ما
دشوار زندگی هرگز برای ما
♬♫♪ بی رزم مشترک آسان نمی شود ♬♫♪

♬♫♪ تنها نمان به در همراه شو عزیز …

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all