لا تتركني منو رها نكن - حميد رضا عليمي

لا تتركني منو رها نكن - حميد رضا عليمي

Shi'a Beats - Arabic / Farsi / Urdu

Recent comments

 • hani sharif
  hani sharif 

  💔

   1mo
 • hasan ashtarani
  hasan ashtarani 

  يا امام رضا ع ، دلم تنگت شده خيلي زياد با اينكه نالايقم اما …

   1y
 • uu
  uu 

  منو رها نکن... که جَلد گنبدم... آقا کبوتر هوای مشهدم منو صدا…

   2y
Avatar

Related tracks

See all