ทุกข์เพราะเรา โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน

ทุกข์เพราะเรา โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน

Sing Sangnil

ความทุกข์ที่เราได้รับ...ไม่ได้เกิดจากใคร...เกิดจากเรา...ไม่มีศีล..ไม่มีธรรม..ในใจ...แสดงธรรม...โดย..หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

Related tracks

See all