S L U T E T
S L U T E T

S L U T E T

stockholm

Slutet, en podcast med Steven och Johan, om konst, politik och kulturkritik vid historiens slut och i senkapitalismens tidsålder.