همسر یکی از کشته شدگان انتخابات: وقتی شنیدم آقای خاتمی پای صندوق انتخابات رفت واقعا ناراحت شدم

همسر یکی از کشته شدگان انتخابات: وقتی شنیدم آقای خاتمی پای صندوق انتخابات رفت واقعا ناراحت شدم

sorkhesabz

همسر علی حسن پور، یکی از جان باختگان ۲۵ خرداد در گفتگو با سرخسبز:

خودم رای ندادم اما از اینکه آقای خاتمی حرف های خودش را زیر پا گذاشت ناراحت شدم

لادن مصطفایی همشر شهید علی حسن پور در گفتگویی که با سرخسبز انجام داده…

Related tracks

See all