Có những ngày

Có những ngày

Jas

Có những ngày

Beat gốc: www.youtube.com/watch?v=7hNSlPfHs_Awww.youtube.com/watch?v=GFeWlJSYJgk

Lyrics:

Verse 1:
Có những ngày là ngày tàn, mặt Hồ Tây dát đầy vàng
Quả gấc lơ lửng trên cây bàng, quầy hàng vẫn đang …

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all