Listen in app
Afl. 79: Jilles van den Beukel over hoe minder gaswinning in Nederland slecht is voor het klimaat

Afl. 79: Jilles van den Beukel over hoe minder gaswinning in Nederland slecht is voor het klimaat

De gaswinning uit ‘kleine velden’ loopt veel sneller terug dan het kabinet denkt. Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, is dat slecht nieuws, zo concludeert de onafhankelijke denktank HCSS in een nieuwe studie. Een…

Related tracks

See all
We use cookies for various purposes including analytics and personalized marketing. By continuing to use the service, you agree to our use of cookies as described in the Cookie Policy.