Sushi is following

Sushi is not following anyone.