Sysdo Việt Nam
Sysdo Việt Nam

Sysdo Việt Nam

Hà Nội

SYSDO – “Sharing between the Young to Self-Develop Organization” là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày mùng 8 tháng 8 năm 2013 hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo và P…