Họa Địa Vi Lao

Họa Địa Vi Lao

Sỹ

Tác khúc: Cẩm Y Tiểu Bồn Hữu
Tác từ: Cẩm Y Tiểu Bồn Hữu
Biên khúc: Hôi Nguyên Cùng
Diễn xướng: Vân Chi Khấp (Yunno Qi) & Diệp Lý

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all