TayTay
TayTay

TayTay

Austin, TX

Hey,

I make ๐•จ๐•ฆ๐•“๐•ค

"Sounds nice." - Mom

"Your music can be played in the Boiler Room." - Very Supportive Friend

"I'm confused" - Nartuto Catz

"dumbest song i ever heard..." - Some Id…