Sonido Berzerk - Eggún

Sonido Berzerk - Eggún

Ten Toes Turbo

AUMBA AWA ORI.
AUMBA AWA ORI.
AWA OSI AWA OMA.
LERI OMA DEYAWO.
ARAONU KAWE.
OMO ALAWO IYARE FIEDENU.
AKUFAO AKUFAO.
OMO ALAWO IYARE FIEDENU.
AKUFAO AKUFAO.
OKOKAN LAMIWAYE
OKOKAN LAMI ORUN.
OKOKAN LAMIWAYE
OKOKAN LAMI O…

Recent comments

  • G Panic
    G Panic 

    Está bien perraaaa wee!!!

     2y
Avatar

Related tracks

See all