โรงหมอ 2023 EP. 862: ไวรัสเอชพีวี (HPV) เชื้อร้ายจากเพศสัมพันธ์ เสี่ยงมะเร็งและโรคทางเพศ

โรงหมอ 2023 EP. 862: ไวรัสเอชพีวี (HPV) เชื้อร้ายจากเพศสัมพันธ์ เสี่ยงมะเร็งและโรคทางเพศ

Thai PBS Podcast

ไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma Virus : HPV) เป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงทั้งการมีเพศสัมพันธ์ หรือผ่านทางบาดแผลบนผิวหนัง เชื้อตัวนี้มีอยู่กว่าร้อยชนิด โรคนี้เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยโรคในผู้ชายที่มักเจอคือ ม…

Related tracks

See all