ห้องเรียนฟ้ากว้าง 2024 EP. 401: บ้านเรียนจิดาภา กับการศึกษาที่เปิดกว้างตามสังคมโลก

ห้องเรียนฟ้ากว้าง 2024 EP. 401: บ้านเรียนจิดาภา กับการศึกษาที่เปิดกว้างตามสังคมโลก

Thai PBS Podcast

เมื่อโลกแห่งการศึกษาเปิดกว้าง รูปแบบการเรียนรู้มีอยู่ทุกพื้นที่ คุณสราวุธ ฉิมประดิษฐ จึงเลือกจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้กับลูกสาว เด็กหญิงจิดาภา ฉิมประดิษฐ (น้องทอฝัน) ได้เรียนรู้ตามความพร้อม เพื่อการเข้าสังคมได้อย่างมั่นคง…

Related tracks

See all