The Active Podcast 2024 EP. 191: กับดักฝันโลกใบใหม่

The Active Podcast 2024 EP. 191: กับดักฝันโลกใบใหม่

Thai PBS Podcast

การเอาชีวิตเข้าแลกกับความไม่ยุติธรรม ยังปรากฏให้เห็นในสังคมไทย ทำไมเยาวชนและผู้ต้องหาคดีการเมืองหลายคนจึงเลือกหนทางนี้เพื่อเคลื่อนไหวและสื่อสารกับสังคม.ความรุนแรงซ่อนเร้น ไม่เผยตัวให้เห็น แต่กลับแสดงผลเป็นความสูญเสีย แล้…

Related tracks

See all