Executive Espresso EP.370  ไต้หวัน จุดแตกหักสงครามโลก 3 เดือด 3 เปลี่ยน 3 สิ้นสุด

Executive Espresso EP.370 ไต้หวัน จุดแตกหักสงครามโลก 3 เดือด 3 เปลี่ยน 3 สิ้นสุด

THE STANDARD Podcast

หลังการเดินทางเยือน ‘ไต้หวัน’ ของ แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นทั่วโลก และได้เพิ่มความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสต…

Related tracks

See all