Morning Wealth | ‘ดีเซล’ ทะลุ 30 บาท จับตาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เงินเฟ้อส่อฝังรากลึก | 29 เมษายน 2565

Morning Wealth | ‘ดีเซล’ ทะลุ 30 บาท จับตาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เงินเฟ้อส่อฝังรากลึก | 29 เมษายน 2565

THE STANDARD PODCAST

ภาคเอกชนห่วงราคาดีเซลพุ่ง จับตาค้าปลีกเตรียมขยับราคาสินค้า ส่วนนักเศรษฐศาสตร์ห่วงต้นทุนค่าครองชีพเพิ่ม หวั่นทำเงินเฟ้อฝังรากลึก รายละเอียดเป็นอย่างไร

โอกาสเกิดเงินเฟ้อฝังลึก หรือ Wage Price Spiral ในประเทศไทยมีหรือไม่ อ…

Related tracks

See all