Morning Wealth | เงินเฟ้อกดไม่ลง? กนง. ขึ้นดอกเบี้ยสู้ | 26 มกราคม 2666

Morning Wealth | เงินเฟ้อกดไม่ลง? กนง. ขึ้นดอกเบี้ยสู้ | 26 มกราคม 2666

THE STANDARD Podcast

เกาะติดสถานการณ์ กนง. มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.50% ต่อปี ส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง

วิเคราะห์เศรษฐกิจ การลงทุนสหรัฐฯ และมุมมองต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในรอบนี้ พูดคุยกับ เกษร…

Recent comments

  • User 24757163

    dm on the gram autumreplies to get clout

Avatar

Related tracks

See all