R U OK EP.250 หาแรงผลักดันชีวิตใหม่ ด้วยการหยุดพฤติกรรมทำลายตนเอง

R U OK EP.250 หาแรงผลักดันชีวิตใหม่ ด้วยการหยุดพฤติกรรมทำลายตนเอง

THE STANDARD Podcast

คนเรามีแรงผลักในการดำรงชีวิตหลายอย่าง แต่บางทีเราก็มักจะเคยชินที่จะเอาตัวเองไปจุ่มอยู่ในบ่อความเครียด แล้วผันให้เป็นแรงกดดันให้ตัวเองเดินทางไปถึงเป้าหมาย ซึ่งบางครั้งก็สำเร็จจริงๆ เพียงแต่อาจต้องแลกมาด้วยสุขภาพจิตที่เสีย…

Related tracks

See all