R U OK EP.255 ชวนสำรวจความเกรงใจ หรือแท้จริงแล้วคือความกลัวสูญเสียความสัมพันธ์

R U OK EP.255 ชวนสำรวจความเกรงใจ หรือแท้จริงแล้วคือความกลัวสูญเสียความสัมพันธ์

THE STANDARD Podcast

“ต้องไปกินข้าว ปาร์ตี้แล้วล่ะ เขาอุตส่าห์ชวน”
“ช่วยเขาทำงานหน่อย เราไม่ได้ลำบากอะไร”

สถานการณ์ข้างต้นคือความเกรงใจที่อาจเกิดขึ้นได้กับใครหลายคน แน่นอนว่าความเกรงใจในมิติของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่พึงปฏิ…

Related tracks

See all