R U OK EP.256 ทำอย่างไรเมื่อความกตัญญูกลายเป็นความคาดหวัง ไม่ใช่ความรู้สึก

R U OK EP.256 ทำอย่างไรเมื่อความกตัญญูกลายเป็นความคาดหวัง ไม่ใช่ความรู้สึก

THE STANDARD Podcast

R U OK ชวนสำรวจ Mindset เรื่องความกตัญญูที่เป็นวิธีปฏิบัติและค่านิยมที่แข็งแรงของสังคมไทยว่า ‘ลูกที่ดีต้องกตัญญู’ แต่ในเมื่อความกตัญญูคือ ‘ความรู้สึก’ ซึ่งขึ้นชื่อว่าความรู้สึกแล้ว มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่สา…

Related tracks

See all