R U OK EP.257 วิธีดีลกับความอ่อนแออย่างมีวุฒิภาวะ

R U OK EP.257 วิธีดีลกับความอ่อนแออย่างมีวุฒิภาวะ

THE STANDARD Podcast

ความอ่อนแอเป็นความรู้สึกหนึ่งที่หลายคนไม่พึงปรารถนา เพราะเมื่อไรที่ความอ่อนแอแวะเวียนมา จะนำพามาซึ่งความสั่นไหว เปราะบาง และบางครั้งดูไม่มืออาชีพ ไม่เหมาะกับบทบาทที่สวมอยู่ แต่ในเมื่อความอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์…

Related tracks

See all