THE POWER GAME EP.106 ‘ตู่’ ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง

THE POWER GAME EP.106 ‘ตู่’ ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง

THE STANDARD Podcast

ฉากทัศน์ทางการเมืองไทยจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร วันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ คืออีกจุดชี้ชะตา

ชี้ชะตาทั้งอนาคต พล.อ. ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ ว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้

ชี้ชะตาอนาคตการเมืองของประเทศนี้ ว่าจะขยับไปทางไหน

ขณ…

Related tracks

See all