THE POWER GAME EP.115 การเมืองหาร 100: Red Zone…สิ้นสุดทางเพื่อน

THE POWER GAME EP.115 การเมืองหาร 100: Red Zone…สิ้นสุดทางเพื่อน

THE STANDARD Podcast

30 พฤศจิกายน 2565 กลายเป็นวันแห่งความชัดเจนทางการเมือง

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไฟเขียวให้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทำให้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 ได้ไปต่อ

ม่านหมอกควันของนักการเมืองที่ชุลม…

Related tracks

See all