THE STANDARD NOW พิธา-ก้าวไกล นิยมอันดับ 1 กับฝันตั้งรัฐบาล-จับตาคดี 112 ทักษิณ

THE STANDARD NOW พิธา-ก้าวไกล นิยมอันดับ 1 กับฝันตั้งรัฐบาล-จับตาคดี 112 ทักษิณ

THE STANDARD PODCAST

พิธา-ก้าวไกล นิยมอันดับ 1 กับฝันตั้งรัฐบาล-จับตาคดี 112 ทักษิณ

คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักเขียน นักวิเคราะห์ และพิธีกร…

Related tracks

See all