The Secret Sauce EP.603 ความไว้ใจคือสกุลเงินใหม่ของธุรกิจ

The Secret Sauce EP.603 ความไว้ใจคือสกุลเงินใหม่ของธุรกิจ

THE STANDARD Podcast

ลูกค้า พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คุณคิดว่าพวกเขาไว้ใจธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหน?

ในโลกของธุรกิจและการทำงาน ‘Trust’ คือคีย์หลักในการพาบริษัทของเราให้พิชิตกำไรและรักษาพนักงานเก่งๆ ให้อยากอยู่กับเราไปนานๆ ที่ผ่านม…

Related tracks

See all