Еп284 | Проф. д-р Савелина Поповска: Не приемай сериозно себе си! Приемай сериозно работата си!

Еп284 | Проф. д-р Савелина Поповска: Не приемай сериозно себе си! Приемай сериозно работата си!

Свръхчовекът с Георги Ненов

🎙 Проф. д-р Савелина Поповска е доктор на науките по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология”, ръководител на Катедра по Патоанатомия в МУ-Плевен. Тя е преподавател, който не само предава своите знания, а…

Related tracks

See all