để quên mascara...?

để quên mascara...?

thinhj

(inst.) Lời Nói Dối Chân Thật - JTee, Kimmese (prod. by Touliver) x Haru Haru - BIGBANG
(aca.) để quên - Ngọt x Mascara - Chillies

. fb.com/thinhtit27
. instagram.com/thinhj.dz/

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all