سالار عقیلی - این صدا راوی بی‌صدایی است

سالار عقیلی - این صدا راوی بی‌صدایی است

TinaSft

شسته از شیشه ها دست ما را
تیره گرد و غبار زمانه
از دل من دریغا که شوید
این غبار غم جاودانه
راه از کس نپرسد جان بی قرارم
جام از کس نگیرد دست انتظارم
ای دل من دل شیدا
خو کن ای دل به تنهایی

دلدار به من گفت: چرا غمگینی؟
در…

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all