Dorota Świątek, mama Igi: Córka na kortach w Paryżu zrobi swoje I Skarbiec Angory #057

Dorota Świątek, mama Igi: Córka na kortach w Paryżu zrobi swoje I Skarbiec Angory #057

Skarbiec Angory

- Więź matki z córką, to coś niezwykłego. Matka jest z dzieckiem od samego początku, ma z nim intuicyjny kontakt, pozawerbalny. Gdy dziecko jest małe, matka musi się domyślać, jakie są jego potrzeby, a może coś je boli? …

Related tracks