Udzhin Flower
Udzhin Flower

Udzhin Flower

Yuzhno-Sakhalinsk

Credits:
17.10.2018 - The Silent Movie Festival, "Mother" by Vsevolod Pudovkin, Yuzhno-Sakhalinsk (Sound accompaniment)
31.08.2019 - СЛЕДУЮЩАЯ Party, Trombone club, Yuzhno-Sakhalinsk (Live)