عکس فوری /231/ 48 ساعت تا فاجعه‌ای ناگزیر/ انتخابات فرانسه/ ناصر فکوهی / فروردین 1401

عکس فوری /231/ 48 ساعت تا فاجعه‌ای ناگزیر/ انتخابات فرانسه/ ناصر فکوهی / فروردین 1401

Nasser Fakouhi

کمتراز48 ساعت دیگر، احتمال دارد فاجعه‌ای واقعی در فرانسه اتفاق بیافتد: پیروزی لوپن، نوفاشیست‌ پوپولیست و اسلام‌هراس. در این یادداشت به سه پرسش، پاسخ‌هایی کوتاه می‌دهیم: چرا چنین نتیجه‌ای را یک فاجعه بزرگ‌ و محتمل دانسته …

Related tracks