روایت یک کتاب - هویت و بی‌هویتی شهری

روایت یک کتاب - هویت و بی‌هویتی شهری

Nasser Fakouhi

این برنامه به معرفی کتاب‌های ارزشمند در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی به وسیله ناصر فکوهی اختصاص دارد. رویکرد بیشتر معرفی و نقد است و قرار دادن کتاب در جارجوب اجتماعی و تاریخی و علمی آن.

Related tracks