گفتارهای عمومی / اپیزود صد و هفدهم/ بخش چهارم/ متفکران مدرن آمریکا/سوزان سونتاگ

گفتارهای عمومی / اپیزود صد و هفدهم/ بخش چهارم/ متفکران مدرن آمریکا/سوزان سونتاگ

Nasser Fakouhi

در این بخش هربار به یکی از موضوع‌های مطرح در علوم اجتماعی می‌پردازیم. گفتارهای عمومی به صورتی تنظیم شده اند که هم برای دانشجویان و علاقمندان این علوم قابل استفاده باشند و هم برای سایر متخصصان و مخاطبان عامی که مایل باشند…

Related tracks